நாயன்மார்கள் வரலாறு வெளிவந்த கதை

நாயன்மார்கள்

நாயன்மார்கள் என்பவர் சிவனடியார்கள்; சிவத்தொண்டே உயிர்நாதம் என வாழ்ந்தவர்கள். அவர்கள் வரலாறு எவ்விதம் வெளியுலகுக்குத் தெரிய வந்தது என்று பார்ப்போம். Continue reading “நாயன்மார்கள் வரலாறு வெளிவந்த கதை”

இயற்கை பூச்சி விரட்டி

பூச்சி விரட்டி

பூச்சி விரட்டி என்பது நமது வீட்டுத்தோட்டம், மாடித் தோட்டம் ஆகியவற்றில் வளர்க்கப்படும் தாவரங்களை பூச்சி தொல்லைகளிலிருந்தும், பயிர்களுக்கு ஏற்படும் நோய்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கின்றது. Continue reading “இயற்கை பூச்சி விரட்டி”

இயற்கை உரம் தயாரிப்பது எப்படி?

இயற்கை உரம்

வீட்டுத்தோட்டம், மாடித்தோட்டம் மற்றும் விவசாயம் போன்றவற்றிற்கு இயற்கை உரம் பயன்படுத்துவது மிகவும் நல்லது. Continue reading “இயற்கை உரம் தயாரிப்பது எப்படி?”

இயற்கை பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி

பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி

பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி என்பது பயிர்கள் வளர்வதற்கு தேவையான ஊட்டச் சத்தை வழங்கி பயிர்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பவை ஆகும். Continue reading “இயற்கை பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி”

மாங்காய் தொக்கு செய்வது எப்படி?

மாங்காய் தொக்கு

மாங்காய் தொக்கு என்பது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கக்கூடிய உணவு ஆகும். மாங்காய் தொக்கு பெரும்பாலான விருந்துகளில் இடம் பெறுகிறது. மாங்காய் எல்லா காலங்களிலும் கிடைப்பதில்லை. எனவே அதனை ஊறுகாய், தொக்கு ஆகியவற்றைச் செய்து அடிக்கடி உணவுகளில் சேர்த்துக் கொள்கின்றனர். இனி சுவையான மாங்காய் தொக்கு செய்வது எப்படி என்று பார்ப்போம். Continue reading “மாங்காய் தொக்கு செய்வது எப்படி?”