ஆசிரியர் தின வணக்கம்!

செப்டம்பர் 5ம் நாள் ஆசிரியர் தினம்.

ஏணியாய் இருந்து மாணவர்களை உயர்த்தும் அறப்பணியில் தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அனைத்து ஆசிரியர்களையும் இனிது வணங்குகின்றது!

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.