ஆரத்தி தட்டு புகைப்படங்கள்

தமிழ் நாட்டில் திருமண விழாவின்போது, மாப்பிள்ளையை ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பது வழக்கம்.

திருமணத்திற்கான முன்னேற்பாடுகளில் கலை நயம் மிகுந்த ஆரத்தி தட்டுகள் செயவது ஒரு தனித்திறமை.

அழகான இந்த ஆரத்தி தட்டுகள் மணவிழாவை மகிமைப் படுத்துகின்றன.

 

 

ஆரத்தி தட்டு - 1
ஆரத்தி தட்டு – 1

 

 

ஆரத்தி தட்டு - 2
ஆரத்தி தட்டு – 2

 

 

ஆரத்தி தட்டு - 3
ஆரத்தி தட்டு – 3

 

 

ஆரத்தி தட்டு - 4
ஆரத்தி தட்டு – 4

 

 

ஆரத்தி தட்டு - 5
ஆரத்தி தட்டு – 5

 

 

ஆரத்தி தட்டு - 6
ஆரத்தி தட்டு – 6

 

 

ஆரத்தி தட்டு - 7
ஆரத்தி தட்டு – 7

 

 

ஆரத்தி தட்டு - 8
ஆரத்தி தட்டு – 8

 

 

ஆரத்தி தட்டு - 9
ஆரத்தி தட்டு – 9

 

– சிந்துஜா இளம்பரிதி

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.