உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் செயல்பாடு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் செயல்பாடு திருப்திகரமாக

இல்லை – 64% (7 வாக்குகள்)

உள்ளது – 36% (4 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.