கலைஞருக்குக் கண்ணீர் அஞ்சலி

தமிழர் நலனுக்காக உழைத்த கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் மறைவு தமிழகத்திற்கு ஒரு பேரிழப்பு. தமிழக அரசியலில் அவர் பெயர் என்றும் நிலைத்திருக்கும்!

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.