தகிக்குதடா தேர்தல் களம்!

காஞ்சி தங்கமணி சுவாமிநாதன்
காஞ்சிபுரம்