பாரதி கண்ட சமுதாயம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

பாரதி கண்ட சமுதாயம்

மலரும் – 87% (13 வாக்குகள்)

மலராது – 13% (2 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: