விறகான வீணை

எந்நாளும் அழியாத ஆயினும்
எவராலும் மரிக்க முடியாத
நல்லிசை தரும்
அழகிய வீணை

உடைத்தால் விறகாவதும்
மீட்டினால் ஸ்வரமாவதும்
சேரும் இடம் பொறுத்தே!
தா. நவீன்ராஜ்

One Reply to “விறகான வீணை”

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.