நம்பிக்கையை உருவாக்குவோம்!

உலகில் நம்பிக்கையை உருவாக்குவோம்!

நம்பிக்கையே வாழ்க்கை‘ என்பது பழமொழி. நாம் செய்யும் செயலிலும் எண்ணத்திலும் நம்பிக்கை திடமாக இருக்க வேண்டும். அப்போது மட்டுமே அந்த செயலும் எண்ணமும் வெற்றி பெறும்.

Continue reading “நம்பிக்கையை உருவாக்குவோம்!”

இளம் தலைமுறையினரை புத்தகங்களை வாசிக்க வைப்பது எப்படி?

இளம் தலைமுறையினரை புத்தகங்களை வாசிக்க வைப்பது எப்படி?

இந்தக் காலத்தில் புத்தகங்களை வாசிக்கின்ற பழக்கம் இளம் தலைமுறையினரிடம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது.

ஏன் குறைந்து கொண்டே வருகிறது என்ற கேள்வி நமக்குள் எழலாம்.

Continue reading “இளம் தலைமுறையினரை புத்தகங்களை வாசிக்க வைப்பது எப்படி?”