எறும்புகள் போலவே மக்கள் – வாழ்வியல் நெறி

எறும்புகளைப் போன்றே மக்கள்

கொல்கத்தாவின் பேலூரில் அமைந்துள்ள இராமகிருஷ்ண மடத்தில் விஜயதசமி அன்று மக்களுக்கு லட்டு பிரசாதமாக வழங்கப்படுவது வழக்கம்.

ஒருசமயம் விஜயதசமியில் லட்டு பிரசாதம் செய்வதற்காக பூந்திகள் தயாரிக்கப்பட்டு மலைக்குன்று போல் குவிக்கப்பட்டிருந்தது. Continue reading “எறும்புகள் போலவே மக்கள் – வாழ்வியல் நெறி”

பல் மருத்துவ‌ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

பல் மருத்துவ‌ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

பல் மருத்துவ‌ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020 பட்டியலில், 30 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 4 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “பல் மருத்துவ‌ கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020”

கட்டிடக்கலை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

கட்டிடக்கலை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

கட்டிடக்கலை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020 பட்டியலில், 20 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 4 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “கட்டிடக்கலை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020”

மேலாண்மை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

மேலாண்மை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

மேலாண்மை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020 பட்டியலில், 75 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 8 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “மேலாண்மை கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020”

பார்மசி கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

பார்மசி கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

பார்மசி கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020 பட்டியலில், 75 இடங்களில், தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 9 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “பார்மசி கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020”