கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி

மைக்கலாஞ்சலோ தலைசிறந்த ஓவியர் மற்றும் சிற்ப கலை வல்லுநர். ஒரு தேவாலயத்தின் உட்புறமாக இயேசு வரலாற்றினை ஓவியமாக வரைய ஒப்புக் கொண்டார்.

Continue reading “கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி”

மனம் மகிழ்வார் கடவுள்

பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் கையூட்டாக கொடுத்து சங்கத்தமிழ் கேட்டு, கையூட்டை துவக்கி வைத்தது தமிழ் மூதாட்டியே.

Continue reading “மனம் மகிழ்வார் கடவுள்”