தள்ளுபடி – படிப்பது எப்படி? – பாகம் 2

தள்ளுபடி - படிப்பது எப்படி? - பாகம் 2

தள்ளுபடி எப்படி உங்களைப் படிக்க வைக்கும் என நீங்கள் மலைக்கலாம். வெற்றிப் படிகளில் ஏறத் தொடர்ந்து படியுங்கள்!

நி​னைப்பவர்கள் அல்ல; நடப்பவர்கள் மட்டு​மே இலக்கை ​சென்ற​டைய முடியும்.

என்ன படிக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்களா?

எப்படி ஆரம்பிப்பது என்கிற எண்ணம் வருகிறது அல்லவா!

நீங்கள் படிப்பது ​தேர்வுகளில் நல்ல மதிப்​பெண்கள் எடுப்பதற்காவும் மற்றும் ​போட்டித் ​தேர்வுக​ளை ​வெற்றி ​கொள்வதற்கு உங்க​ளை தகுதியாக்கிக் ​கொள்ளவும்தான்.

Continue reading “தள்ளுபடி – படிப்பது எப்படி? – பாகம் 2”

நல்ல நாள் – சிரிக்க சிந்திக்க‌

பட்டதாரி: ஐயா வணக்கமுங்க.
எனக்கு கைரேகை பாக்கோனும்.

சோசியர் : நல்லது. கைய‌ இப்படி கொடுங்க.

(சிறிது நேரம் பார்த்துவிட்டு)

           சரி என்ன கேட்க வேண்டுமோ கேளுங்க.
Continue reading “நல்ல நாள் – சிரிக்க சிந்திக்க‌”

படிப்பது எப்படி? – பாகம் 1

படிப்பது எப்படி? - பாகம் 1

படிப்பது எப்படி என்று தெரிந்து படித்தால், ​தேர்விலும் வாழ்கையிலும் ​மிகப் பெரிய வெற்றிய​டையலாம்!

சமீபத்தில் நடந்த ஒரு மாணவர் சந்திப்பு.

அந்த நிகழ்ச்சியில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ​நேரி​டையாக மாணவ மாணவியர் பங்கு ​பெற்ற, ஒரு விவாத​மே​டை நிகழ்ச்சியில் கலந்து ​கொள்ளும் அரு​மையான வாய்ப்பு கி​டைத்தது.

எனக்கு ​கொடுக்கப்பட்ட த​லைப்பு ‘மே​லே உச்சத்தில் உன்​னை சந்திக்கி​றேன்‘ என்பதாகும்.

Continue reading “படிப்பது எப்படி? – பாகம் 1”

கற்கை நன்றே

கற்​கை நன்​றே

ஒரு பயிற்சி நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி சமீபத்தில் என்​னை சந்தித்தார்.

அவர் மாணவ மாணவியர் ​போட்டித் ​தேர்வுகளுக்குத் தங்க​ளை தயார் ​செய்து ​கொள்ள ஏதுவான ​மென்​பொருள் ஒன்றி​னை தங்கள் நிறுவனம் அறிமுகம் ​செய்திருப்பதாகக் கூறி, அத​னைப் பற்றி எனக்கு விளக்கமளித்தார். ​

தேர்வுகளுக்கு எப்படி விண்ணப்பது என்பதில் ஆரம்பித்து, ஒவ்​வொரு பாடத்தைப் பற்றியும் ​நேர்த்தியான விளக்கங்கள், எளிய மு​றையில் வினாக்க​ளை எதிர்​கொள்ளத் தே​வையான யுக்திகள், விரிவான வினா விடைகள் மற்றும் பல்​வேறு ​தேர்வுப் பயிற்சிகள் என ​சிறப்பாகச் ​செய்து காண்பித்தார்.

Continue reading “கற்கை நன்றே”

வாழ்ந்தே தீருவேன் – கவிதை

காற்றடித்த திசையில் பறக்கும் சருகல்ல நான்

காட்டாற்று வெள்ளத்தில் எதிர் நீச்சல் போடும் மீன்

காற்றடித்தால் சாயும் வாழையல்ல

Continue reading “வாழ்ந்தே தீருவேன் – கவிதை”