கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020 பட்டியலில், முதல் 100 இடங்களில் தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 32 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
Continue reading “கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020”

பொறியியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

பொறியியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020

பொறியியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020 பட்டியலில், முதல்  200 இடங்களில், தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 34 கல்லூரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “பொறியியல் கல்லூரிகளின் தரவரிசை 2020”

பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை 2020

பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை 2020

பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை 2020 பட்டியலில், முதல் 100 இடங்களில், தமிழ்நாட்டினைச் சார்ந்த 18 பல்கலைக்கழகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. Continue reading “பல்கலைக்கழகங்களின் தரவரிசை 2020”

ஒருங்கிணைந்த கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை 2020

ஒருங்கிணைந்த கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை 2020

ஒருங்கிணைந்த கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை 2020 பட்டியலில்,  முதல் 100 இடங்களில், தமிழ்நாட்டைச் சார்ந்த 18 கல்வி நிறுவனங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.

2020-ஆம் வெளியிடப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை பட்டியலில், இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம், சென்னை 85.31 மதிப்பெண்கள் பெற்று முதலிடத்தில் உள்ளது. Continue reading “ஒருங்கிணைந்த கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை 2020”

போதை பாதை போகாதே – சிறுகதை

போதை பாதை போகாதே

கல்லூரியில் முதலாமாண்டு படிக்கும் கார்த்தி, பிரபு, ராஜா மூவரும் ஒற்றையடிப் பாதை செல்லும் அந்த காட்டுப் பகுதியில், மான்கள் துள்ளிக் குதித்து வருவது போல் வந்தனர்.

அவர்களின் கையில் ஒருபை இருந்தது.

ஒருமரத்தின் அடியில் புல் தரையில் அமர்ந்தனர். கார்த்தி பையிலிருந்து அதனை எடுத்தான். Continue reading “போதை பாதை போகாதே – சிறுகதை”