இலக்கு நிர்ணயம் செய்வது எப்படி?

Goal Setting

எந்த ஊருக்கு போகப் போகிறோம் என்று தெரியாமல் நீங்கள் பேருந்து நிலையத்திற்குச் செல்வீர்களா? அப்படிச் சென்றால் என்ன ஆகும்?

Continue reading “இலக்கு நிர்ணயம் செய்வது எப்படி?”

வங்கிக் கணக்கு ஆரம்பிப்பது எப்படி?

Bank

வங்கிக் கணக்கு ஆரம்பிக்கும் முன்பு எந்த வங்கியில் கணக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டும் எனத் தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள்.

Continue reading “வங்கிக் கணக்கு ஆரம்பிப்பது எப்படி?”