முட்டை முதலில் வந்ததா? கோழி முதலில் வந்ததா?

முட்டை

முட்டை முதலில் வந்ததா? கோழி முதலில் வந்ததா? என்பது காலம் காலமாக விவாதிக்கப்பட்டு வரும் கேள்வி. Continue reading “முட்டை முதலில் வந்ததா? கோழி முதலில் வந்ததா?”

பட்டுச்சேலை பிறந்த கதை

Silk_Saree

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சீன நாட்டு அரசி ஷீ-லிங்-ஷீ, ஒருநாள் விளையாட்டாகத் தான் கைகழுவும் நீர்த்தொட்டியின் பக்கத்திலுள்ள செடியில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பட்டுப்புழுக் கூட்டை எடுத்துத் தொட்டியில் போட்டு வைத்தார். Continue reading “பட்டுச்சேலை பிறந்த கதை”

ஒளவையார் மூவர்

Avvaiyar

‘அறம் செய்ய விரும்பு’  என்று ஆத்திசூடி பாடிய ஒளவையாரைக் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் அறிவார்கள். ஆனால், ஒளவையார் மூன்று பேர் என்பதை பலரும் அறியாமல்  இருக்கின்றார்கள். Continue reading “ஒளவையார் மூவர்”