மிலாடிநபி

மிலாடிநபி

மிலாடிநபி முகமதியர்களால் கொண்டாடப்படும் விழாவாகும். முகமது நபி எனப்படும் நபிகள் நாயகம் அவர்களின் பிறந்த தினத்தையே மிலாடிநபி விழாவாக கொண்டாடுகின்றனர்.

Continue reading “மிலாடிநபி”

சான்றிதழ் – நம்பிக்கை – எது வேண்டும்?

மணமக்களுக்கு

பொதுவாகக் குடும்ப விழாக்கள் என்றால் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், பெரியவர்களுக்கும் அது மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும்.

அதுவும் திருமணம் தொடர்பாக முன்னும், பின்னும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் இரு குடும்பத்தினருக்கும் மகிழ்ச்சியைக் கொடுப்பது. திருமணம் என்பது இரு குடும்பத்தினரின் சங்கமத் திருவிழா. Continue reading “சான்றிதழ் – நம்பிக்கை – எது வேண்டும்?”