இயற்கையை நேசிப்போம்!

இயற்கையை நேசிப்போம்

இயற்கையை நேசிப்போம் என்பது இன்றைய வேண்டுகோள் அல்ல; அது அனைவரும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டளை.

இயற்கையை நேசிப்போம் என்பது சொல்லாக இருக்கக் கூடாது. அது நமது செயலாக மாற வேண்டும். ஏன் அப்படி என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இராமமூர்த்தி இராமாநுஜ‌தாசன்.

Continue reading “இயற்கையை நேசிப்போம்!”

இந்தியாவைத் தாயகமாகக் கொண்ட மரங்கள்

டாப் 10 இந்தியாவைத் தாயகமாகக் கொண்ட மரங்கள்

இந்தியாவைத் தாயகமாகக் கொண்ட மரங்கள் பற்றி நாம் அறிந்து கொளவது நம் நாட்டின் சுற்றுச்சூழலைக் காக்க உதவும்.

Continue reading “இந்தியாவைத் தாயகமாகக் கொண்ட மரங்கள்”

தென்றல் – கவிதை

சில்லென வந்து மெல்லெனத் தொட்டு

நெஞ்சுள் நயமாய் சிலிர்க்க வைத்து

சிறுதுகள் தூறல்களை துணைக்கு அழைத்து

வெற்றிடக் காற்றினை வெட்டிடச் செய்து

Continue reading “தென்றல் – கவிதை”

எது நம் தேர்வு?

இயற்கை நம் முன் இரண்டு வாய்ப்புக்களை வைக்கின்றது.

ஒன்று மாசு படாத இயற்கையான பூமி

அடுத்தது மாசுபட்ட‌ வாழத் தகுதியற்ற பூமி

எது நம் தேர்வு? நீ யோசி!