உனக்கென வாழ்ந்திருப்பேனா?

உன்னோடு நானிருந்தால்

தெய்வம் தந்ததா! இல்லை தேவதை தானா?

என்ன சொல்ல, என்கனவில் வந்தவள்தானா?

பொய்யிலை தானா? இனிநான் உன்னுடன்தானா?

போதும் இனி வேறு தேவையில்லை என்பேனா? Continue reading “உனக்கென வாழ்ந்திருப்பேனா?”

பொங்குதே பொங்கலம்மா

பொங்குதே பொங்கலம்மா

அம்மம்மா பொங்குதே பொங்கலம்மா – இனி

எல்லாமே நடக்கும் நல்லதம்மா

சும்மா இல்ல நம்மளோட பொங்கலம்மா – இது

சூரியனை வாழ்த்திப் பாடும் காலமம்மா Continue reading “பொங்குதே பொங்கலம்மா”

என் ஆசை

என் ஆசை

உச்சிமலை பூவெடுத்து

உன்தலையில் வச்சிடத்தான் ஆசை

பச்சமலை பாயெடுத்து – பைங்கிளியே உன்னோட

பாதம் படும் பாதையெல்லாம்

மெத்தையாக்கி வச்சிடத்தான் ஆசை Continue reading “என் ஆசை”

கிருஸ்துமஸ் கொண்டாடிடுவோம்

கிருஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்

புனிதர் ஏசு பிறந்த நாளிதை

பூக்களை வைத்துக் கொண்டாடிடுவோம்

இனிஇங்கு துயரில்லை எல்லாம் அவனருள்

என்றே போற்றிப் பாடிடுவோம். Continue reading “கிருஸ்துமஸ் கொண்டாடிடுவோம்”