பொங்கல் நாளும் நம்மைப் பார்த்து தேடி வருது!

வெட்டாத செங்கரும்பு

வெட்டாத செங்கரும்பு

வேக வைத்த பனங்கிழங்கு

கெட்டியான நெய் சேர்த்து

செஞ்சு வச்ச பொங்கலுன்னு Continue reading “பொங்கல் நாளும் நம்மைப் பார்த்து தேடி வருது!”

குயிலோசை கேட்கின்ற அதிகாலை பொழுது

பெண்

குயிலோசை கேட்கின்ற அதிகாலை பொழுது…

அடியே உன் நடை தனிலே தெரிகின்ற அழகு…

மயிலென்ன மானென்ன உன் முன்னே எழுந்து…

மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திடுமே உன்அருகாமை கடந்து… Continue reading “குயிலோசை கேட்கின்ற அதிகாலை பொழுது”

ஹேப்பி நியூ இயர் பாடுங்கள்!

ஹேப்பி நியூ இயர் பாடுங்கள்

ஹேப்பி நியூ இயர் பாடுங்கள் – அது

கேட்டதை கொடுக்கும் பாருங்கள்!

பூப்போலவே உலகினை மாற்றுங்கள் – அதில்

புன்னகை விதைகளைத் தூவுங்கள்! Continue reading “ஹேப்பி நியூ இயர் பாடுங்கள்!”

மொட்டுப் போல சிரிச்சதெல்லாம்

மொட்டுப் போல சிரிச்சதெல்லாம்

மொட்டுப் போல சிரிச்சதெல்லாம்

மறந்து பல வருசமாச்சு

மெல்ல தழுவும் தென்றலயும்

எதிரியாக பார்க்கலாச்சு Continue reading “மொட்டுப் போல சிரிச்சதெல்லாம்”

திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற

கார்த்திகை தீபம்

திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற

தேடினேன் உன்னைத்தானே!

ஒருவார்த்தை சொல்லிப் போயேன்

வரும்நேரம் என்னவென்று? Continue reading “திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற”