என்னுள் என்னைத் தேடி – கவிதை

என் மரணங்கள்
தோற்றுப் போய்க் கொண்டிருக்கின்றன‌
தொடர் வெற்றிகளை வசமாக்கிக் கொள்ளும் மனதுள்
உன் மனதின் அரவணைப்பின் காரணங்களால்

Continue reading “என்னுள் என்னைத் தேடி – கவிதை”

புகுந்திருக்கலாம் ககனம் – கவிதை

விசாரித்து விரிந்து
விருப்பத்தைச் சமைத்து
அகம் மகிழ்ந்து
தன்னை ஆட்படுத்தி
அரங்கேறும்
அப்போதெல்லாம் விருந்தோம்பல்

Continue reading “புகுந்திருக்கலாம் ககனம் – கவிதை”