கடலை பருப்பு குழம்பு செய்வது எப்படி?

சுவையான கடலை பருப்பு குழம்பு

கடலை பருப்பு குழம்பு அருமையான எளிதில் செய்யக்கூடிய குழம்பு வகை ஆகும். இதனை திடீரென விருந்தினர் வருகையின் போது விரைந்து செய்து அசத்தலாம்.

இக்குழம்பினை கொத்து பருப்பு என்றும் கூறுவர். எங்கள் பகுதியில் திருமணம், நிச்சயம் போன்ற விசேச வீடுகளிலும் இதனைச் செய்து பரிமாறுவர்.

இனி சுவையான கடலைப் பருப்பு குழம்பு செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கடலை பருப்பு குழம்பு செய்வது எப்படி?”

பன்னீர் கிரேவி செய்வது எப்படி?

சுவையான‌ பன்னீர் கிரேவி

பன்னீர் கிரேவி என்பது அருமையான தொட்டுக்கறி ஆகும். சுவையான எளிய முறையில் பன்னீர் கிரேவி செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “பன்னீர் கிரேவி செய்வது எப்படி?”

பேபி கார்ன் மசாலா செய்வது எப்படி?

சுவையான பேபி கார்ன் மசாலா

பேபி கார்ன் மசாலா அருமையான தொட்டுகறி ஆகும். இதனை சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை போன்றவற்றிற்கு தொட்டுக் கொள்ள அருமையாக இருக்கும்.

இனி எளிய முறையில் பேபி கார்ன் மசாலா செய்முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “பேபி கார்ன் மசாலா செய்வது எப்படி?”

கத்தரிக்காய் குழம்பு செய்வது எப்படி?

கத்தரிக்காய் குழம்பு

கத்தரிக்காய் குழம்பு நாவிற்கு ருசியாகவும், மணமாகவும் உள்ள குழம்பு வகையாகும்.

கத்தரிக்காய் காய்களின் ராஜா என்ற பெருமையினை உடையது. இக்காயில் உள்ள சத்துக்கள் மற்றும் அதிக அளவு பயன்பாடு ஆகியவற்றின் காரணமாக சூப்பர் காய் என்ற புகழினையும் கொண்டுள்ளது.

கத்தரிக்காய் பற்றி மேலும் அறிய இதை சொடுக்கவும்.

இதனை எல்லோரும் விரும்பி உண்பர். இனி எளிய வகையில் கத்தரிக்காய் குழம்பு செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கத்தரிக்காய் குழம்பு செய்வது எப்படி?”

காளான் கிரேவி செய்வது எப்படி?

சுவையான காளான் கிரேவி

காளான் கிரேவி அற்புதமான தொட்டுக் கறியாகும். காளான் பெரும்பாலான சைவர்களின் பிரிய உணவு ஆகும். சுவையான காளான் கிரேவி செய்முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “காளான் கிரேவி செய்வது எப்படி?”