பருப்பு உருண்டை குழம்பு செய்வது எப்படி?

பருப்பு உருண்டை குழம்பு

பருப்பு உருண்டை குழம்பு அருமையான குழம்பு வகை ஆகும். இக்குழம்பினை சாதத்தில் ஊற்றி உண்ணும் போது தனியாக பொரியலோ, கூட்டோ செய்யத் தேவை இல்லை. இதில் உள்ள பருப்பு உருண்டைகளையே தொட்டுக்கறியாக உண்ணலாம்.

இனி எளிமையான, சுவையான பருப்பு உருண்டை குழம்பு செய்முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “பருப்பு உருண்டை குழம்பு செய்வது எப்படி?”

கடலை கறி செய்வது எப்படி?

சுவையான கடலை கறி

கடலை கறி கொண்டைக் கடலையைக் கொண்டு செய்யப்படும் சுவையான தொட்டு கறி ஆகும். இதனை சுவையாக வீட்டில் செய்தே அசத்தலாம்.

கடலை கறி செய்வதற்கு வெள்ளை வெள்ளை கொண்டைக் கடலையைப் பயன்படுத்தியுள்ளேன்.

விருப்பமுள்ளவர்கள் வெள்ளை கொண்டைக் கடலைக்குப் பதிலாக கறுப்பு கொண்டைக் கடலையைப் பயன்படுத்துங்கள்.

Continue reading “கடலை கறி செய்வது எப்படி?”

கடலை பருப்பு குழம்பு செய்வது எப்படி?

சுவையான கடலை பருப்பு குழம்பு

கடலை பருப்பு குழம்பு அருமையான எளிதில் செய்யக்கூடிய குழம்பு வகை ஆகும். இதனை திடீரென விருந்தினர் வருகையின் போது விரைந்து செய்து அசத்தலாம்.

இக்குழம்பினை கொத்து பருப்பு என்றும் கூறுவர். எங்கள் பகுதியில் திருமணம், நிச்சயம் போன்ற விசேச வீடுகளிலும் இதனைச் செய்து பரிமாறுவர்.

இனி சுவையான கடலைப் பருப்பு குழம்பு செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கடலை பருப்பு குழம்பு செய்வது எப்படி?”

பன்னீர் கிரேவி செய்வது எப்படி?

சுவையான‌ பன்னீர் கிரேவி

பன்னீர் கிரேவி என்பது அருமையான தொட்டுக்கறி ஆகும். சுவையான எளிய முறையில் பன்னீர் கிரேவி செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “பன்னீர் கிரேவி செய்வது எப்படி?”

பேபி கார்ன் மசாலா செய்வது எப்படி?

சுவையான பேபி கார்ன் மசாலா

பேபி கார்ன் மசாலா அருமையான தொட்டுகறி ஆகும். இதனை சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை போன்றவற்றிற்கு தொட்டுக் கொள்ள அருமையாக இருக்கும்.

இனி எளிய முறையில் பேபி கார்ன் மசாலா செய்முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “பேபி கார்ன் மசாலா செய்வது எப்படி?”