வாய்ப்பூட்டு – மனப்பிளவில் பயமில்லை

வாய்ப்பூட்டு

வார்த்தைகள் இலவசம் என்பதால்தான்

வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணிக்கை

கூடிக்கொண்டே போகிறது Continue reading “வாய்ப்பூட்டு – மனப்பிளவில் பயமில்லை”

மீவியல் புனைவு – கவிதை

மீவியல் புனைவு

கால் முளைத்த மாக்களுக்கும்

விரல் நுனியில் மைதீட்டி

பெரும்பான்மை எனதென்று

அரியணையை அலங்கரிப்பர்

இம்மாய மனிதர்… Continue reading “மீவியல் புனைவு – கவிதை”