காய்கறி சூப் செய்வது எப்படி?

சுவையான காய்கறி சூப்

காய்கறி சூப் என்பது காய்கறிகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் சத்து நிறைந்த பானம். காய்கறிகளை உண்பதால் கிடைக்கும் சத்துக்களை காய்கறிகளினால் தயார் செய்யப்படும் சூப்பின் மூலம் பெறலாம். Continue reading “காய்கறி சூப் செய்வது எப்படி?”