தேட நீங்க கூட வாங்க‌!

மலையகக் காடுகள்

வெட்கக்கேடு என்ன சொல்ல – எழுத

வார்த்தை ஒன்னும் சிக்கவில்லை

தட்டும்போதும் ஓசையில்லை ‍- பாட்டெழுத‌

தாளம் ஒன்னும் தோணவில்லை Continue reading “தேட நீங்க கூட வாங்க‌!”