தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!

தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து

புத்தாண்டே வருக வருக! – தாய்த்தமிழ்

புத்தாண்டே வருக வருக!

புதுப்பொலிவுடன் புன்னகை பொங்க

புத்தாண்டே வருக வருக! Continue reading “தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!”

ஹேப்பி நியூ இயர் பாடுங்கள்!

ஹேப்பி நியூ இயர் பாடுங்கள்

ஹேப்பி நியூ இயர் பாடுங்கள் – அது

கேட்டதை கொடுக்கும் பாருங்கள்!

பூப்போலவே உலகினை மாற்றுங்கள் – அதில்

புன்னகை விதைகளைத் தூவுங்கள்! Continue reading “ஹேப்பி நியூ இயர் பாடுங்கள்!”