அமோனியா – வளியின் குரல் 11

″வணக்கம் மனிதர்களே!

உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

இன்றைக்கு நான் உங்களோடு பேச இருப்பது ′அமோனியா′ எனும் வாயுவை பற்றி தான்.

இம்ம்.. அமோனியாவைப் பற்றி நீங்கள் கேள்விபட்டிருக்கிறீர்களா?

Continue reading “அமோனியா – வளியின் குரல் 11”

சிரிப்பூட்டும் வாயு – வளியின் குரல் 10

“அன்பு வணக்கம் மனிதர்களே!

எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க?

பலரது முகத்தில் மகிழ்ச்சியைக் காண முடிகிறது. இதைக் காணும் போது, எனக்குள் எழும் மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்ல.

ஆமா, உங்ககிட்டா ஒன்னு சொல்லணும்.

Continue reading “சிரிப்பூட்டும் வாயு – வளியின் குரல் 10”

ஹைட்ரஜன் வாயு – வளியின் குரல் 9

ஹைட்ரஜன் வாயு - வளியின் குரல் 9

“காலை வணக்கம் மனிதர்களே!

எல்லோரும் நலம் தானே?

சிலர் சோர்வாக இருக்கிறீர்களே! ஏன்? ஏதேனும் பிரச்சனையா? என்னிடம் சொல்வதால் அந்தப் பிரச்சனை தீர்ந்துவிடும் என்று நான் சொல்லவில்லை.

Continue reading “ஹைட்ரஜன் வாயு – வளியின் குரல் 9”

பசுமை இல்ல வாயுக்கள் – வளியின் குரல் 8

பசுமை இல்ல வாயுக்கள் - வளியின் குரல் 8

“வணக்கம் மனிதர்களே, எல்லோரும் நலம் தானே?

நல்லது. நான் ஒரு மாநாட்டிற்குச் சென்றிருந்தேன்.

‘என்ன மாநாடு?’ என்கிறீர்களா?

அறிவியல் சார்ந்த சர்வதேச மாநாடு தான். குறிப்பாக காலநிலை மாற்றம் மற்றும் அதன் பாதிப்புகளை மையப்படுத்தி அது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

Continue reading “பசுமை இல்ல வாயுக்கள் – வளியின் குரல் 8”

இயற்கை எரிவாயு – வளியின் குரல் 7

இயற்கை எரிவாயு

“மனிதர்களே, உங்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம்.

இன்று அதிகாலையில் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு பூமியின் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு சென்றது நினைவிற்கு வந்தது. அது ஒரு ஈரநிலம் என்று நினைகிறேன்.

Continue reading “இயற்கை எரிவாயு – வளியின் குரல் 7”