துரோணாச்சார்யா விருது

துரோணாச்சார்யா விருது

துரோணாச்சார்யா விருது இந்திய அரசால் தேசிய அளவில் விளையாட்டுத் துறையில் வீரர்களின் முழுத்திறனை வெளிக்கொணரும் சிறந்த விளையாட்டு பயிற்றுனர்களை அங்கீகரிக்கும் வகையில் வழங்கப்படும் மிகப் பெரிய விருது ஆகும். Continue reading “துரோணாச்சார்யா விருது”

தியான் சந்த் விருது

தியான் சந்த் விருது

தியான் சந்த் விருது இந்திய அரசால் இந்திய விளையாட்டுக்களில் வாழ்நாள் சாதனை புரிந்தோருக்கு வழங்கப்படும் பெரிய விருதாகும். இவ்விருது புகழ்பெற்ற வளைத்தடி பந்தாட்ட (ஹாக்கி) வீரரான தியான் சந்த் நினைவாக அவர் பெயரால் வழங்கப்படுகிறது.

இவ்விருதானது தனிநபர் மற்றும் குழுவிளையாட்டுகளில் பங்கேற்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. Continue reading “தியான் சந்த் விருது”

ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது

ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது

ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது இந்திய அரசால் இந்திய விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை புரிந்தோருக்கு வழங்கப்படும் மிகப் பெரிய விருதாகும். Continue reading “ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருது”

பத்ம ஸ்ரீ விருது

பத்ம ஸ்ரீ விருது

பத்ம ஸ்ரீ விருது இந்திய அரசால் குடிமக்களுக்கு அவர்களின் சேவையைப் பாராட்டி வழங்கப்படும் நான்காவது மிகப் பெரிய விருதாகும். Continue reading “பத்ம ஸ்ரீ விருது”

பத்ம பூசண் விருது

பத்ம பூசண் விருது இந்திய அரசால் குடிமக்களுக்கு அவர்களின் சேவையைப் பாராட்டி வழங்கப்படும் மூன்றாவது மிகப் பெரிய விருதாகும். Continue reading “பத்ம பூசண் விருது”