உலகைப் பிடிக்க நூலகம் செல்வோம்

நூலகம் செல்வோம் நூலகம் செல்வோம்

வாரத்தில் ஒருநாளேனும் நூலகம் செல்வோம்

விரிவு செய்வோம் விரிவு செய்வோம்

அறிவை இலவசமாக விரிவு செய்வோம்

 

படிக்க செல்வோம் படிக்க செல்வோம்

பண்பாடு மலர‌ படிக்க செல்வோம்

பிடிக்க செல்வோம் பிடிக்க செல்வோம்

பரந்த உலகை நம் கைகளில் பிடிக்க செல்வோம்

 

கி.அன்புமொழி

கி.அன்புமொழி
தமிழாசான்
கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
செம்பனார்கோயில், நாகை மாவட்டம்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: