என்ன உறவு என்று கேளுங்கள்? – இராசபாளையம் முருகேசன்

காற்று நம் தோழன் எனில்

கதைகள் நிறைய பேசிடலாம்!

காற்று நம் தலைவன் எனில்

உலகினை கைக்குள் வைத்திடலாம்!

காற்று நமக்கு ஆசிரியர் எனில்

முக்காலம் முழுதாய் அறிந்திடலாம்!

காற்று நம் பணியாள் எனில்

கவலைகள் தூக்கி எறிந்திடலாம்!

காற்று நம் குழந்தை எனில்

வெட்ட வெளியில் மெல்ல மிதந்திடலாம்!

காற்று நம் உடன்பிறப்பென்றால்

காயங்கள் இன்றி வாழ்ந்திடலாம்!

காற்றுடன் பேசிப் பாருங்கள்

என்ன உறவு என்று கேளுங்கள்?

காதலின் வாசம் வீசிடக் கண்டால்

கணக்கின்றி முத்தங்கள் கொடுத்திடுங்கள்!

கவிதைகள் பிறக்கும் ரசித்திடுங்கள்!

கண்களில் மின்னல் மின்னிடக் கண்டு சிலிர்த்திடுங்கள்!!

இராசபாளையம் முருகேசன்
கைபேசி: 9865802942

இராசபாளையம் முருகேசன் அவர்களின் படைப்புகள்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.