குறையொன்றும் இல்லை – கவிதை

உடலின் பாகங்களின் வளர்ச்சி குறைபாடெல்லாம்

குறையெனச் சொல்லி ஓடிட முடியாதே!

அவர்களின் தன்னம்பிக்கை கண்டாலே வானமும்

இரண்டு அடி இறங்கி வந்திடுமே!

மனதில் குறைகளோடு மனிதன் பலரும்

உலாவிடும் உலகம் இது ஆகுமே!

இதில் இவர்களின் பயணம் கடினமல்லவே!

முடங்கி விடாமல் முயன்று ஓடும்

குதிரையின் வேகம் இவர்களின் மூளையாயிற்றே!

வாழ்வில் பின்னேற்றம் அடையாமல் உழைக்கும்

இவர்களை புரிந்திட நமது அறிவு போதாதே!

கூ.மு.ஷேக் அப்துல் காதர்
கைபேசி: 9500421246

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.