கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக, கல்லூரி இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு பருவத் தேர்வு நடத்தத் தேவையில்லை

சரி – 68% (26 வாக்குகள்)

தவறு – 32% (12 வாக்குகள்)

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.