கொரோனா ‍- களம் எங்களுக்கு

மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், காவலர்கள், அரசு மற்றும் தன்னார்வத் தொண்டர்கள் களத்தில் சிறப்பாகப் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு கட்டுப்படுவோம். கொரோனாவைக் கட்டுப்படுத்துவோம்.

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.