புத்தாண்டே வருக‌!

2020 எனும் கொடிய

ஆண்டை அழித்து

இன்பத்தை அளிக்க

வருகை தரும்

2021 எனும் புதிய‌

புத்தாண்டே வருக!

ஆறுதல் தருக!

ஆனந்தம் தருக!‌

இழந்தவை மீட்க‌

இன்முகத்தோடு வருக!

ஆரவாரமான ஆனந்தமே

ஆங்கிலப் புத்தாண்டே

வருக! வருக!

மக்கள் நோயின்றி

மகிழ்ந்திட புத்தாண்டே

வருக! வருக!

மாணவர்களின் மகத்தான

கல்வியை மீட்டெடுக்க‌

மாபெரும் புத்தாண்டே

வருக! வருக!

முகக் கவசத்தை அழிக்கும்

உயிர் கவசமாய்ப் புத்தாண்டே

வருக! வருக!

கி.அன்புமொழி

கி.அன்புமொழி
தமிழாசான்
கலைமகள் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி
செம்பனார்கோயில், நாகை மாவட்டம்

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.