தண்ணீர் ஒரு மாமருந்து

தண்ணீர்

தண்ணீர் நமது உடலுக்கும் உள்ளத்திற்கும்  ஒரு மாமருந்து. போதிய தண்ணீர் குடிப்பதால், நரம்பு மண்டலம் பராமரிப்பும் பாதுகாப்பும் பெறுகிறது. நீர் நரம்பு மண்டலத்தை முறையாக இயங்கச் செய்கிறது, சுறுசுறுப்பாக்குகிறது. Continue reading “தண்ணீர் ஒரு மாமருந்து”

மிருக மனிதர்கள்

kalahari

மனித இனம் செவ்வாய்க் கிரகத்தில் குடியேற முடியுமா?என ஆராய்ச்சி செய்து வரும் வேளையில், காடுகளில் வாழும் மிருக மனிதர்கள் பற்றியும் நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். Continue reading “மிருக மனிதர்கள்”

முட்டை முதலில் வந்ததா? கோழி முதலில் வந்ததா?

முட்டை

முட்டை முதலில் வந்ததா? கோழி முதலில் வந்ததா? என்பது காலம் காலமாக விவாதிக்கப்பட்டு வரும் கேள்வி. Continue reading “முட்டை முதலில் வந்ததா? கோழி முதலில் வந்ததா?”

பட்டுச்சேலை பிறந்த கதை

Silk_Saree

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சீன நாட்டு அரசி ஷீ-லிங்-ஷீ, ஒருநாள் விளையாட்டாகத் தான் கைகழுவும் நீர்த்தொட்டியின் பக்கத்திலுள்ள செடியில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த பட்டுப்புழுக் கூட்டை எடுத்துத் தொட்டியில் போட்டு வைத்தார். Continue reading “பட்டுச்சேலை பிறந்த கதை”