வான் – அழகின் சிரிப்பு

வான்

வான் (வானம்) பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; வான் ஒரு போதி மரம் என்று உணருங்கள். Continue reading “வான் – அழகின் சிரிப்பு”

ஞாயிறு – அழகின் சிரிப்பு

ஞாயிறு

ஞாயிறு (சூரியன்) பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படியுங்கள்; ஞாயிறு இல்லையென்றால் ஞாலம் இல்லையென்று உணருங்கள். Continue reading “ஞாயிறு – அழகின் சிரிப்பு”

செந்தாமரை – அழகின் சிரிப்பு

தாமரை

செந்தாமரை பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படித்து விட்டு செந்தாமரை அழகைப் பாருங்கள்; உங்களை சொக்க வைக்கும். Continue reading “செந்தாமரை – அழகின் சிரிப்பு”

ஆறு – அழகின் சிரிப்பு

ஆறு

ஆறு பற்றி அழகின் சிரிப்பு என்னும் நூலில் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை. இதைப் படித்து விட்டு ஆறு செல்லும் அழகைப் பாருங்கள். அதிசயமாய்த் தெரியும் ஆறு. Continue reading “ஆறு – அழகின் சிரிப்பு”

நெல்லிக்காய் – மருத்துவ பயன்கள்

நெல்லக்காய்

நெல்லிக்காய் புளிப்பு, இனிப்பு மற்றும் துவர்ப்புச் சுவைகளைக் கொண்டது; குளிர்ச்சித் தன்மையானது; கண்களுக்குக் குளிர்ச்சி தரும்; செரிமானத்தைக் தூண்டும்; சிறுநீர் பெருக்கும்; குடல் வாயுவை அகற்றும்; பேதியைத் தூண்டும்; உடல்சூடு, எலும்புருக்கி நோய், பெரும்பாடு, வாந்தி, வெள்ளை, ஆண்குறிக் கொப்புளங்கள் போன்றவற்றைக் குணமாக்கும். Continue reading “நெல்லிக்காய் – மருத்துவ பயன்கள்”