கள்ளச்சாராயமும் கண்ணீரும்!

எங்க அப்பா
கூலிவேலைக்கு போனவரு
குடிக்கு அடிமை ஆனவரு!
பாக்கெட்டுல சாராயம்
பாதிவிலை விற்கிதுன்னு
வாங்கி குடிச்சாரு
வராமல் போனாரு!

Continue reading “கள்ளச்சாராயமும் கண்ணீரும்!”

பாக்கெட் மரணங்கள்…

கள்ளச் சாராயம்

“அம்மா! அழுவாதம்மா! அம்மா! அழுவாதம்மா!” என்று அழுதபடி பதினோரு வயது மகனும் ஒன்பது வயது மகளும் இருபுறமும் அமர்ந்திருக்க, குடிகாரப் புருஷனிடம் வாங்கிய அடியும் உதையும் முப்பத்தேழு வயது முத்துப்பேச்சியைச் சுருண்டு படுக்க வைத்திருந்தது.

Continue reading “பாக்கெட் மரணங்கள்…”

கள்ளுண்பார் வாழ்வு

குடிமகன்
Continue reading “கள்ளுண்பார் வாழ்வு”

புத்தியில் மனிதனாகு!

Continue reading “புத்தியில் மனிதனாகு!”