இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2%

இந்திய ராணுவம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2% ராணுவத்திற்கு செலவிடப்படுகிறது. ஆனால் 1.3% மட்டுமே மருத்துவத்திற்கு செலவிடப்படுகிறது. இது

சரி : 59% (19 வாக்குகள்)

தவறு : 41% (13 வாக்குகள்)

 

 

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலைத் தடுக்க அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகள்

கருணைகொள் கொரோனா

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலைத் தடுக்க அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகள்

திருப்தி : 68% (21 வாக்குகள்)

திருப்தி இல்லை : 32% (10 வாக்குகள்)

 

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலைத் தடுக்க, இந்தியா தயார் நிலையில்

கருணைகொள் கொரோனா

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலைத் தடுக்க, இந்தியா தயார் நிலையில்

உள்ளது : 54% (20 வாக்குகள்)

இல்லை : 46% (17 வாக்குகள்)

 

சுற்றுச் சூழலைப் பாதிக்காத வளர்ச்சி

அகன்ற இலைக் காடுகள்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

சுற்றுச் சூழலைப் பாதிக்காத வளர்ச்சி

சாத்தியம் : 57% (8 வாக்குகள்)

சாத்தியம் இல்லை : 43% (6 வாக்குகள்)

 

தமிழக அரசுத் தேர்வுகளில் அறிமுகமாகும் மாற்றங்கள்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழக அரசுத் தேர்வுகளில் அறிமுகமாகும் மாற்றங்கள்

முறைகேடுகளைத் தடுக்காது : 70% (7 வாக்குகள்)

முறைகேடுகளைத் தடுக்கும் : 30% (3 வாக்குகள்)