ராஜிவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்று சிறையில் உள்ளவர்களை

ராஜிவ் காந்தி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

ராஜிவ் காந்தி கொலை வழக்கில் தண்டனை பெற்று சிறையில் உள்ளவர்களை

விடுதலை செய்யலாம் : 67% (46 வாக்குகள்)

விடுதலை செய்யக் கூடாது : 33% (23 வாக்குகள்)

 

சுங்கச் சாவடிகளில் அவசர வாகனங்கள் செல்லும் வழிகளில், நீதிபதிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களின் வாகனங்கள் செல்ல

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு: 

சுங்கச் சாவடிகளில் அவசர வாகனங்கள் செல்லும் வழிகளில், நீதிபதிகள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்களின் வாகனங்கள் செல்ல

அனுமதிக்கத் தேவையில்லை : 91% (32 வாக்குகள்)

அனுமதிக்க வேண்டும் : 9% (3 வாக்குகள்)

 

அதிமுக மற்றும் திமுகவின் தலைவர்கள் மறைவுக்குப் பிறகு தமிழ் நாட்டில் அரசியல் வெற்றிடம்

தமிழ்நாடு அரசு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

அதிமுக மற்றும் திமுகவின் தலைவர்கள் மறைவுக்குப் பிறகு தமிழ் நாட்டில் அரசியல் வெற்றிடம் 

ஏற்பட்டுள்ளது : 78% (32 வாக்குகள்)

ஏற்படவில்லை : 22% (9 வாக்குகள்)