கொரோனா பிரச்சினையை சமாளிக்க மத்திய அரசு

பூக்கடை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா பிரச்சினையை சமாளிக்க மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கும் பொருளாதார சலுகைகள்

போதுமானவை அல்ல‌ : 75% (18 வாக்குகள்)

போதுமானவை : 25% (6 வாக்குகள்)

 

கொரோனா ஊரடங்கை முழுவதும் தளர்த்துவதற்கு

மதுக்கடைகளைத் திறப்பது

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா ஊரடங்கை முழுவதும் தளர்த்துவதற்கு முன்பு மதுக்கடைகளைத் திறப்பது

தவறு : 91% (53 வாக்குகள்)

சரி : 9% (5 வாக்குகள்)

 

கொரோனா ஊரடங்கை மே 4, 2020 முதல் தளர்த்துவதை நான்

கொரோனா ஊரடங்கு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா ஊரடங்கை மே 4, 2020 முதல் தளர்த்துவதை நான்

எதிர்க்கிறேன் : 67% (20 வாக்குகள்)

வரவேற்கிறேன் : 33% (10 வாக்குகள்)

 

கொரோனாவால் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்பை ஏழை மக்களால்

கொரோனா ஏழை மக்கள்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனாவால் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்பை ஏழை மக்களால்

தாங்க முடியாது : 92% (48 வாக்குகள்)

தாங்க முடியும் : 8% (4 வாக்குகள்)