தமிழன் என்பதில் நான்

அறிவும் பண்பும்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தமிழன் என்பதில் நான்

பெருமை அடைகிறேன் : 91% (21 வாக்குகள்)

பெருமை அடையவில்லை : 9% (2 வாக்குகள்)

 

சமூகத்தில் பெரிய அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது

அலைபேசி அரக்கன்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

சமூகத்தில் பெரிய அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவது

தொழில் நுட்பம் : 67% (14 வாக்குகள்)

அரசியல்  : 33% (7 வாக்குகள்)

 

வாக்கு எண்ணிக்கையை வீடியோ எடுத்து ஒளிபரப்ப வேண்டுமா?

வாக்குப் பதிவு இயந்திரம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

வாக்கு எண்ணிக்கையை வீடியோ எடுத்து ஒளிபரப்ப வேண்டுமா?

ஆம் : 85% (17 வாக்குகள்)

இல்லை : 15% (3 வாக்குகள்)

 

தேர்தலின் போது, வேட்பாளர்களில் நல்லவரை அடையாளம் காண‌

வாக்குப் பதிவு இயந்திரம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

தேர்தலின் போது, வேட்பாளர்களில் நல்லவரை அடையாளம் காண‌

முடியவில்லை : 67% (10 வாக்குகள்)

முடிகின்றது : 33% (5 வாக்குகள்)