விராட் கோலியை இந்திய கிரிக்கெட் அணியின்

விராட் கோலி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

விராட் கோலியை இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தலைமைப் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கியது

தவறு – 65% (17 வாக்குகள்)

சரி – 35% (9 வாக்குகள்)