சோனியா காந்தியால் காங்கிரஸைக் காப்பாற்ற முடியுமா?

சோனியா காந்தி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

சோனியா காந்தியால் காங்கிரஸைக் காப்பாற்ற முடியுமா?

முடியாது : 54% (34 வாக்குகள்)

முடியும் : 46% (29 வாக்குகள்)

 

 

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் சிறப்புரிமையை நீக்கி, அதை இரண்டாகப் பிரித்தது

ஜம்மு காஷ்மீர்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தின் சிறப்புரிமையை நீக்கி, அதை இரண்டாகப் பிரித்தது

சரி : 69% (61 வாக்குகள்)

தவறு : 31% (27 வாக்குகள்)

 

 

எனது வங்கி சேவைகளுக்கு நான் அணுகுவது

வங்கியில் சேமித்தல்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

எனது வங்கி சேவைகளுக்கு நான் அணுகுவது

அரசு வங்கிகள் : 58% (15 வாக்குகள்)

தனியார் வங்கிகள் : 42% (11 வாக்குகள்)

 

புதிய தேசியக் கல்விக் கொள்கையை நான்

அரசுப்பள்ளி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

புதிய தேசியக் கல்விக் கொள்கையை நான்

எதிர்க்கிறேன் : 84% (36 வாக்குகள்)

ஆதரிக்கிறேன் : 16% (7 வாக்குகள்)

 

கர்நாடக அரசியல் குழப்பத்திற்குக் காரணம்

பாஜக சின்னம்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கர்நாடக அரசியல் குழப்பத்திற்குக் காரணம்

பாஜக‌ : 69% (27 வாக்குகள்)

காங்கிரஸ் : 31% (12 வாக்குகள்)