பட்டாசு வெடிக்க உச்ச நீதி மன்றம் விதித்த தடை

தித்திக்குமா தீபாவளி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

பட்டாசு வெடிக்க உச்ச நீதி மன்றம் விதித்த தடை

தவறானது : 59% (41 வாக்குகள்)

சரியானது : 41% (29 வாக்குகள்)

 

பஞ்சாப் இரயில் விபத்திற்குக் காரணம்

இரயில்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

பஞ்சாப் இரயில் விபத்திற்குக் காரணம்

நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்கள் : 83% (20 வாக்குகள்)

இரயில் ஓட்டுநர் : 17% (4 வாக்குகள்)