மக்களவை மற்றும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்களை ஒரே நேரத்தில்

இந்தியா

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

மக்களவை மற்றும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்களை ஒரே நேரத்தில்

நடத்தக் கூடாது : 58% (25 வாக்குகள்)

நடத்தலாம் : 42% (18 வாக்குகள்)

 

 

நீட் தேர்வில் தமிழகத்தின் தேர்ச்சி விகிதம்

NEET

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

நீட் தேர்வில் தமிழகத்தின் தேர்ச்சி விகிதம்

மோசம் : 85% (29 வாக்குகள்)

நன்று : 15% (5 வாக்குகள்)