முட்டை சமோசா செய்வது எப்படி?

சுவையான முட்டை சமோசா

முட்டை சமோசா, முட்டை விரும்பிகளுக்கு பிடித்தமான சிற்றுண்டி.

கோதுமை மாவினைப் பயன்படுத்தி, சுவையான முட்டை சமோசா செய்வது எப்படி என்பது பற்றி பார்ப்போம். Continue reading “முட்டை சமோசா செய்வது எப்படி?”

கோதுமை பரோட்டா செய்வது எப்படி?

சுவையான கோதுமை பரோட்டா

கோதுமை பரோட்டா கோதுமையைப் பயன்படுத்தி, வீட்டில் செய்யப்படும் அருமையான உணவு ஆகும். இது சுவையும், சத்தும் மிகுந்தது.

கோதுமையில் சப்பாத்தி, தோசை, உப்புமா உள்ளிட்ட உணவு வகைளை செய்து உண்போம். இனி பரோட்டாவினையும் கோதுமை மாவில் செய்து அசத்தலாம்.

ஆரோக்கிய உணவான இதனை வீட்டில் செய்வது எப்படி என்பது பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கோதுமை பரோட்டா செய்வது எப்படி?”

முட்டை ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?

சுவையான முட்டை ரோல்

முட்டை ரோல் சப்பாத்தி என்பது அருமையான சிற்றுண்டி வகையாகும். இதனை தயார் செய்து குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கும் கொடுத்து அனுப்பலாம்.

எளிய வகையில் முட்டை ரோல் சப்பாத்தி செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “முட்டை ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?”

வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?

சுவையான வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி

வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி என்பது அருமையான சிற்றுண்டி வகையாகும்.

இதனை தயார் செய்து குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கும் கொடுத்து அனுப்பலாம்.

இனி எளிய வகையில் வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?”

கேக் செய்வது எப்படி?

சுவையான கேக்

கேக் என்பது எல்லோராலும் விரும்பி உண்ணப்படும் உணவு ஆகும். கிருஸ்துமஸ் பண்டிகை அன்று இதனை தயார் செய்து அசத்துங்கள். ஏளிதான வகையில் சுவையான கேக் செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கேக் செய்வது எப்படி?”