வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?

சுவையான வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி

வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி என்பது அருமையான சிற்றுண்டி வகையாகும்.

இதனை தயார் செய்து குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கும் கொடுத்து அனுப்பலாம்.

இனி எளிய வகையில் வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “வெஜ் ரோல் சப்பாத்தி செய்வது எப்படி?”

கேக் செய்வது எப்படி?

சுவையான கேக்

கேக் என்பது எல்லோராலும் விரும்பி உண்ணப்படும் உணவு ஆகும். கிருஸ்துமஸ் பண்டிகை அன்று இதனை தயார் செய்து அசத்துங்கள். ஏளிதான வகையில் சுவையான கேக் செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கேக் செய்வது எப்படி?”

கோதுமை பாதுஷா செய்வது எப்படி?

சுவையான கோதுமை பாதுஷா

கோதுமை பாதுஷா என்பது பண்டிகை காலங்களில் செய்யக் கூடிய இனிப்பு வகை ஆகும்.

இதனை தயார் செய்ய வெல்லம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே இதன் சுவை அதிகரிப்பதோடு உடல்நலமும் சிறக்கிறது.

இனி சுவையான கோதுமை பாதுஷா செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கோதுமை பாதுஷா செய்வது எப்படி?”

ஆலு பரோட்டா செய்வது எப்படி?

ஆலு பரோட்டா

ஆலு பரோட்டா என்பது கோதுமை மாவில் தயார் செய்யப்படும் சிற்றுண்டி ஆகும்.

உருளைக்கிழங்கு மசாலா வைத்து செய்யப்படுவதால் இதற்கு தொட்டுக்கறி ஏதும் தேவை இல்லை.

சுவையான ஆலு பரோட்டா செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “ஆலு பரோட்டா செய்வது எப்படி?”

கோதுமை கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?

சுவையான கோதுமை கொழுக்கட்டை

கோதுமை கொழுக்கட்டை கோதுமை மாவிலிருந்து செய்யப்படும் அருமையான சிற்றுண்டி ஆகும்.

இதனுடைய சுவையும் மணமும் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும். கொழுக்கட்டை ஆவியில் வேக வைக்கப்படுவதால், உயர்இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கும் இது சாப்பிட ஏற்றது.

இதனை சுவையாக எளிமையாக வீட்டில் செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “கோதுமை கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?”