முருங்கைக் கீரை பொரியல் செய்வது எப்படி?

சுவையான முருங்கைக் கீரை பொரியல்

முருங்கைக் கீரை பொரியல் சத்தான உணவாகும். முருங்கைக் கீரை இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுப் பொருள். ஆதலால் இதனை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுதல் என்பது அவசியமான ஒன்றாகும். Continue reading “முருங்கைக் கீரை பொரியல் செய்வது எப்படி?”

குதிரைவாலி தக்காளி புலாவ் செய்வது எப்படி?

சுவையான‌ குதிரைவாலி அரிசி புலாவ்

குதிரைவாலி தக்காளி புலாவ் என்பது அருமையான கலவை சாதம் ஆகும்.

குதிரைவாலி அடிக்கடி நாம் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய சிறுதானியம் ஆகும்.

சுவையான குதிரைவாலி தக்காளி புலாவ் செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “குதிரைவாலி தக்காளி புலாவ் செய்வது எப்படி?”

காலிபிளவர் ரோஸ்ட் செய்வது எப்படி?

காலிபிளவர் ரோஸ்ட்

காலிபிளவர் ரோஸ்ட் என்பது அருமையான தொட்டுக்கறி ஆகும். இது எல்லா சாத வகைகளுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும். இனி சுவையான காலிபிளவர் ரோஸ்ட் செய்வது பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “காலிபிளவர் ரோஸ்ட் செய்வது எப்படி?”

சாம்பார் சாதம் செய்வது எப்படி?

சுவையான சாம்பார் சாதம்

சாம்பார் சாதம் என்பது கலவை சாத வகைகளுள் ஒன்று. இதனை சுவையாகவும், எளிதாகவும் செய்யலாம். இனி மணமான சாம்பார் சாதம் செய்முறை பற்றிப் பார்ப்போம்.
Continue reading “சாம்பார் சாதம் செய்வது எப்படி?”

பீன்ஸ் பொரியல் செய்வது எப்படி?

சுவையான பீன்ஸ் பொரியல்

பீன்ஸ் பொரியல் அருமையான தொட்டுக்கறி ஆகும்.  பீன்ஸ், முருங்கை பீன்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. Continue reading “பீன்ஸ் பொரியல் செய்வது எப்படி?”