பருப்பு வடை செய்வது எப்படி?

சுவையான பருப்பு வடை

பருப்பு வடை தனியாகவோ, வேறு ஏதேனும் உணவுடன் சேர்த்தோ உண்ணக் கூடிய உணவாகும்.

இதனை எல்லோரும் விரும்பி உண்பர். இதனை வீட்டில் செய்யும் முறை பற்றிப் பார்ப்போம்.

Continue reading “பருப்பு வடை செய்வது எப்படி?”

உளுந்தம் பருப்பு குழம்பு செய்வது எப்படி?

சுவையான உளுந்தம் பருப்பு குழம்பு q

உளுந்தம் பருப்பு குழம்பு எங்கள் ஊரில் பிரபலமான ஒன்று. உளுந்தம் பருப்பு இறைச்சிக்கு இணையான சத்துக்களைக் கொண்டிருப்பதாகவும், ஆதலால் அதனை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எங்கள் பாட்டி கூறுவார். Continue reading “உளுந்தம் பருப்பு குழம்பு செய்வது எப்படி?”

குதிரைவாலி அரிசி பருப்பு சாதம் செய்வது எப்படி?

சுவையான குதிரைவாலி பருப்பு சாதம்

குதிரைவாலி அரிசி பருப்பு சாதம் குதிரைவாலி அரிசியைக் கொண்;டு செய்யப்படும் சுவையான உணவாகும்.

சிறுதானிய வகைளை நாம் அடிக்கடி நமது உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.  குதிரைவாலி பருப்பு சாதத்தை எல்லோரும் விரும்பி உண்பர். Continue reading “குதிரைவாலி அரிசி பருப்பு சாதம் செய்வது எப்படி?”

ராகி ஆலு பரோட்டா செய்வது எப்படி?

ராகி ஆலு பரோட்டா

ராகி ஆலு பரோட்டா சத்தான, சுவையான உணவாகும். இதனை வீட்டில் செய்து விருந்தினர்களுக்கும் அசத்தலாம். Continue reading “ராகி ஆலு பரோட்டா செய்வது எப்படி?”

சிக்கன் 65 செய்வது எப்படி?

சிக்கன் 65

சிக்கன் 65 சிக்கனைக் கொண்டு செய்யப்படும் சுவையான உணவாகும். அசைவ உணவு பிரியர்களின் பட்டியலில் இது கட்டாயம் இடம் பெறும். Continue reading “சிக்கன் 65 செய்வது எப்படி?”