உலகின் டாப் 10 நீண்ட மலைத்தொடர்கள்

இமயமலை

உலகின் டாப் 10 நீண்ட மலைத்தொடர்கள் பற்றித் தெரிந்து கொள்வோம்.

சங்கிலிலைப் போன்று காணப்படும் மலைகளின் தொடர்ச்சி மலைத்தொடர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மலைத்தொடர்கள் புவியியல் ரீதியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. Continue reading “உலகின் டாப் 10 நீண்ட மலைத்தொடர்கள்”

டாப் 10 உலகின் பசுமையான நாடுகள்

ஐஸ்லாந்து

டாப் 10 உலகின் பசுமையான நாடுகள்  பற்றி பார்ப்போம்.

யேல் மற்றும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழக ஆராய்சியாளர்கள் உலக பொருளாதார மன்றத்துடன் இணைந்து கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் குறியீட்டு எண்ணை உருவாக்கியுள்ளனர். Continue reading “டாப் 10 உலகின் பசுமையான நாடுகள்”

உலகின் டாப் 10 பணக்காரர்கள் 2017

பில் கேட்ஸ்

2017 ஆண்டிற்கான உலகின் பணக்காரர்கள் பட்டியலை ஃபோர்ப்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் கடந்த ஆண்டை விட பணக்காரர்கள் 13 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளனர். உலகின் டாப் 10 பணக்காரர்கள் 2017 பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “உலகின் டாப் 10 பணக்காரர்கள் 2017”

உலகின் டாப் 10 பணக்கார நாடுகள்

கத்தார்

உலகின் டாப் 10 பணக்கார நாடுகள் எவை என்று பார்ப்போம்.

ஒரு நாட்டின் பொருளாதார நிலையை அந்நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) மற்றும் தனிநபர் பொருட்கள் வாங்கும் திறன் (PPP) ஆகியவற்றைக் கொண்டே பொருளாதார வல்லுநர்கள் பொதுவாக குறிப்பிடுகின்றனர். Continue reading “உலகின் டாப் 10 பணக்கார நாடுகள்”