தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 கடற்கரைகள்

கன்னியாகுமரி கடற்கரை

விடுமுறையைக் ஆனந்தமாகக் கழிக்கவும், உடல் மற்றும் உள்ளப் புத்துணர்ச்சி பெறவும் கடற்கரைகளுக்கு சுற்றுலா செல்வது என்பது சிறந்த தேர்வாகும்.

தமிழ்நாடு தனது கிழக்குப் பகுதியில் சுமார் 1076 கிமீ தொலைவிற்கு வங்காள விரிகுடா கடல் பகுதியை எல்லையாகக் கொண்டுள்ளது. வங்காள விரிகுடாவின் தெளிவான நீருடன் தமிழ்நாட்டில் மிக அழகிய கடற்கரைகள் பல உள்ளன. தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 கடற்கரைகள் எவை என்று பார்ப்போம். Continue reading “தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 கடற்கரைகள்”

தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 அருவிகள்

குற்றாலம்

தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 அருவிகள் எவை என்று பார்ப்போம்.

அருவிகள் என்றவுடன் ஓ என்ற பேரிரைச்சலுடன் ஆர்ப்பரித்து விழும் நீரும், உற்சாக அருவிக் குளியலால் மனம் மற்றும் உடல் பெறும் புத்துணர்ச்சியும் நினைவுக்கு வரும். Continue reading “தமிழ்நாட்டின் டாப் 10 அருவிகள்”

தமிழ்நாட்டில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள்

முதுமலை தேசியப் பூங்கா

தமிழ்நாட்டில் 5 தேசியப் பூங்காக்கள் உள்ளன. அவற்றின் சிறப்புக்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம். Continue reading “தமிழ்நாட்டில் உள்ள தேசியப் பூங்காக்கள்”

இந்தியாவின் டாப் 10 தேசிய பூங்கா

ஹெம்மிஸ் தேசியப் பூங்கா

தேசிய பூங்கா என்பது காடுகளையும் விலங்குகளையும் பாதுகாக்க அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட இயற்கை நிலப் ப‌ரப்பு ஆகும். இந்தியாவின் டாப் 10 தேசிய பூங்கா பற்றி இப்போது பார்ப்போம். Continue reading “இந்தியாவின் டாப் 10 தேசிய பூங்கா”

டாப் 20 அசுத்தமான காற்றுள்ள‌ நகரங்கள்

டெல்லி சாலை

இந்திய நகரங்களில் காற்று மிகவும் கெட்டுப் போய் அசுத்தமாக உள்ளதாக ஆராய்ச்சி முடிவுகள் காட்டுகின்றன. உலகில் காற்று அதிகம் கெட்டுப்போன முதல் 20 நகரங்களில் 10 நகரங்கள் இந்தியாவில் உள்ளன. Continue reading “டாப் 20 அசுத்தமான காற்றுள்ள‌ நகரங்கள்”