தன் முகம் தெரியும் போது

‘விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாளைக்கு’ என்பது பழமொழி. விருந்தினராகச் செல்லும்போது எவ்வளவு நாட்கள் அங்கே தங்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றிச் சொல்லுவதே இக்கதை.

Continue reading “தன் முகம் தெரியும் போது”

தனி மரமும் தோப்பு ஆகும்

தனி மரமும் தோப்பு ஆகும்

“இதைவிட சூப்பர் இடம் அமையாது பிரகாஷ். எதற்காக இந்தக் குடும்பம் சரிப்படாதுங்கறே! ஒரே பெண், பிக்கல், பிடுங்கல் இல்லை. பெண்ணின் அப்பா அம்மாவும் ரொம்ப நல்ல மாதிரியா இருக்காங்க. சொந்த வீடு, நிறைய பணம் இருக்கு. எல்லாமே பெண்ணுக்குத்தான். நாம் கேட்கிற சீர் எல்லாம் செய்ய ஒத்துக்குறாங்க. பெண்ணும் லட்சணமா இருக்கா..”

Continue reading “தனி மரமும் தோப்பு ஆகும்”