திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – 5

மச்ச அவதாரம்

திருவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – பகுதி 5.

Continue reading “திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – 5”

திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – 4

திருவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – பகுதி 4. Continue reading “திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – 4”

சிவனாகத் தெரிந்த பாண்டுரங்கன்

பாண்டுரங்கன் / பண்டரிநாதன்

சிவனாகத் தெரிந்த பாண்டுரங்கன் என்னும் இந்த உண்மை கதை மூலம் நாம் சிவனும் திருமாலும் ஒன்றே என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

அரியும் அரனும் ஒண்ணு அறியாதவர் வாயில் மண்ணு என்ற பழமொழியை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள்.

இன்றைக்கும் சிவனடியார்களில் சிலர் திருமாலை வணங்க மறுப்பர். திருமால் பக்கதர்கள் சிலர் சிவனை வழிபடுவது கிடையாது. Continue reading “சிவனாகத் தெரிந்த பாண்டுரங்கன்”

திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – 2

திருவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – பகுதி 2. Continue reading “திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – 2”

திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – 1

திருவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – பகுதி 1. Continue reading “திருவண்ணாமலை பெருமாள் கோவில் புகைப்படங்கள் – 1”