ஆழ்ந்த இரங்கல் எஸ்.பி.பி

எஸ்.பி.பி

குழந்தையும் குதூகலிக்கும் உன் மனோரஞ்சித குரலால்

இளமையும் இரட்டிப்பாகும் உன் துள்ளல் ஓசையால்

முதுமைக்கும் ஆசை வரும் உன் குரல் கேட்டால்

Continue reading “ஆழ்ந்த இரங்கல் எஸ்.பி.பி”

இயற்கை காதலி கவிதைகள்

இயற்கை காதலி கவிதைகள்

இயற்கை காதலி கவிதைகள் என்பவை இயற்கை பற்றிய அருமையான கவிதைகள்.

படித்துப் பாருங்கள்.

நீங்களும் இயற்கை மீது காதல் கொள்வீர்கள்! Continue reading “இயற்கை காதலி கவிதைகள்”