மாம்பழம்

மாம்பழம்

முக்கனிகளில் முதல் கனி மாம்பழம். இந்தியாவில் மாம்பழமே பழங்களின் ராஜா என்றழைக்கப்படுகிறது. இது உலகின் பிரபலமான பழங்களில் ஒன்று.   Continue reading “மாம்பழம்”

ஆப்பிள் பழம்

ஆப்பிள் பழம்

ஆப்பிள் உலகில் அதிக அளவு பயிர் செய்யப்படுவதும், அதிக அளவு உண்ணக் கூடியதுமான பழம் ஆகும். அதனால்தான் இது அதிசய உணவு என்று பாராட்டப்படுகிறது. Continue reading “ஆப்பிள் பழம்”

கொய்யாப்பழம்

கொய்யாப்பழம்

பழங்களின் ராணி எது தெரியுமா? கொய்யாப்பழம் என்பதுதான் சரியான விடை என்று நிறைய பேருக்குத் தெரியாது.

இப்பழத்தின் தனிப்பட்ட மணம், சுவை மற்றும் மருத்துவகுணங்களின் காரணமாக பழங்களின் ராணி என்பதோடு சிறந்த பழம் என்ற அந்தஸ்தையும் இது பெற்றுள்ளது. Continue reading “கொய்யாப்பழம்”