புதிர் கணக்கு – 09

தாமரை

“எல்லோரும் சற்று அமைதியாக கேளுங்கள். இப்பொழுது ஒன்பதாவது புதிரை கூறப் போகின்றேன்.” வழக்கமான பீடிகையுடன் மந்திரியார் ஆரம்பித்தார். Continue reading “புதிர் கணக்கு – 09”

இந்தியாவில் உள்ள‌ உலக பராம்பரியச் சின்னங்கள்

கங்கை கொண்ட சோழபுரம்

இந்தியாவில் உள்ள 32 இடங்களை உலக பராம்பரியச் சின்னங்கள் என‌ ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பான யுனெஸ்கோ  அறிவித்துள்ளது. Continue reading “இந்தியாவில் உள்ள‌ உலக பராம்பரியச் சின்னங்கள்”