கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாக் கொண்டாட்டம்

கிருஷ்ண ஜெயந்தி

கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்பது மகாவிஷ்ணு கிருஷ்ணராக அவதரித்த நாளாகக் கருதப்பட்டு கொண்டாடப்படும் முக்கிய விழாவாகும். இவ்விழாவானது உலகெங்கிலும் உள்ள இந்துக்களால்  கொண்டாடப்படுகிறது. Continue reading “கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாக் கொண்டாட்டம்”