ஐயப்பன் பற்றிய கதை

ஐயப்பன்

ஐயப்பன் இந்து சமயத்தின் பிரம்மச்சாரிய கடவுளுள் ஒருவர். இவரை தர்மசாஸ்தா என்றும், மணிகண்டன் என்றும், அரிகரசுதன் என்றும் அழைக்கின்றனர். வழிபாட்டுத் தலங்களில், ஐயப்பனை 18 படிகள் மேலே வைத்து வழிபடுவது ஐயப்பனின் சிறப்பு ஆகும். Continue reading “ஐயப்பன் பற்றிய கதை”

நித்தியகல்யாணி – மருத்துவ பயன்கள்

நித்தியகல்யாணி

நித்தியகல்யாணி வேர், உடல் தளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தும்; இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் குறைக்கும்; அதிமூத்திரம், களைப்பு, மிகுதாகம் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும். நித்தியகல்யாணி பூக்களில் இருந்து தோல் நோய்களைக் குணப்படுத்துவதற்கான களிம்புகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

Continue reading “நித்தியகல்யாணி – மருத்துவ பயன்கள்”

சிறுகண்பீளை – மருத்துவ பயன்கள்

சிறுகண்பீளை

சிறுகண்பீளை முழுத்தாவரமும் கைப்புச் சுவையும், வெப்பத் தன்மையும் கொண்டது. சிறுநீரைப் பெருக்கும், பாண்டு, இரத்தச்சூடு (சிறுநீரில் இரத்தம் கலந்து வருதல்) ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும்.

Continue reading “சிறுகண்பீளை – மருத்துவ பயன்கள்”

குங்கிலியம் – மருத்துவ பயன்கள்

குங்கிலியம்

குங்கிலியம் கைப்புச் சுவையும் வெப்பத் தன்மையும் கொண்டது. வெப்பமுண்டாக்கும்; கோழையகற்றும்; சிறுநீரைப் பெருக்கும். கீல்வாதம், நகச்சுற்று, சீழ்ப்புண், விஷக்கடி, எலும்பு நோய்களைக் குணமாக்கும்.

Continue reading “குங்கிலியம் – மருத்துவ பயன்கள்”