தஞ்சைப் பெரிய கோவில் புகைப்படங்கள் – 03

உலக பாரம்பரிய சின்னங்களில் ஒன்றான தஞ்சைப் பெரிய கோவில் புகைப்படங்கள் – பகுதி 3

புகைப்படம் எடுத்தவர்கள் அருண், கார்த்தி மற்றும் வீரா.

 

தஞ்சைப் பெரிய கோவில் - 20

 

 

தஞ்சைப் பெரிய கோவில் - 21

 

 

தஞ்சைப் பெரிய கோவில் - 22

 

 

தஞ்சைப் பெரிய கோவில் - 23

 

 

தஞ்சைப் பெரிய கோவில் - 24

 

 

தஞ்சைப் பெரிய கோவில் - 25

 

 

தஞ்சைப் பெரிய கோவில் - 26

 

 

தஞ்சைப் பெரிய கோவில் - 27

 

 

தஞ்சைப் பெரிய கோவில் - 28

 

 

தங்கள் கருத்துக்களைப் பகிரலாமே!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.