சாலை பாதுகாப்பு – நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

சாலை பாதுகாப்பு

சாலை பாதுகாப்பு என்பது வாழ்க்கைப் பயணத்தின் ஒரு முக்கியமான அங்கமாகும்.  சாலை பாதுகாப்பு நாட்டின் முக்கியமான ஒரு பிரச்சினையாக உள்ளது. Continue reading “சாலை பாதுகாப்பு – நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை”

கணினி இணையம் முன்னேற்றம்

இணையம்

இன்றைய சூழ்நிலையில் கணினி, இணையம் இரண்டும் முகத்தின் இருவிழிகளைப் போல மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. Continue reading “கணினி இணையம் முன்னேற்றம்”

வேலை வாய்ப்புகள் தரும் படிப்புகள்

வேலை வாய்ப்புகள் தரும் படிப்புகள்

நல்ல‌ வேலை வாய்ப்புகள் தரும் படிப்புகள் நூற்றுக் கணக்க்கில்  இன்று உள்ளன. பள்ளிக் கல்வியை முடித்த ஒருவர் அதற்கு மேல் என்னென்ன படிப்புகளை மேற்கொண்டு வேலைவாய்ப்பினைப் பெறலாம் என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை ஒவ்வொருவரும் பெறவேண்டும். Continue reading “வேலை வாய்ப்புகள் தரும் படிப்புகள்”