கொரோனா காலகட்டத்தில், ஐபிஎல் கிரிக்கெட்

கிரிக்கெட்

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

கொரோனா காலகட்டத்தில், ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகளை நான்

எதிர்க்கிறேன் – 58% (23 வாக்குகள்)

வரவேற்கிறேன் – 42% (17 வாக்குகள்)

கல்லூரித் தேர்வில் ஏற்கனவே தவறிய பாடங்களுக்கு

கல்லூரி

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

கல்லூரித் தேர்வில் ஏற்கனவே தவறிய பாடங்களுக்கு, கொரோனா காரணத்தால், தேர்வு எழுதாமல் தேர்ச்சி அளிப்பது

தவறு – 65% (36 வாக்குகள்)

சரி – 35% (19 வாக்குகள்)

எப்படி இருந்த உலகம் இப்ப இப்படி ஆயிருச்சே?

எப்படி இருந்த உலகம் இப்ப இப்படி ஆயிருச்சே?

பரபரப்பா பம்பரம் போல

படுவேகமா எந்திரம் போல

சுற்றிக் கொண்டும் சுழன்று கொண்டும்

சுகமாய் இருந்த இவ்வுலகத்தை

பாழாய்ப்போன பயங்கரக் “கொரோனா”

பொட்டிப்பாம்பாய் பொட்டிக்குள்ள சுருட்டிப் போட்டிடுச்சே

இப்படிச் சுருட்டிப் போட்டிடுச்சே!

எப்படி இருந்த உலகம் இப்ப இப்படி ஆயிருச்சே? Continue reading “எப்படி இருந்த உலகம் இப்ப இப்படி ஆயிருச்சே?”

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக

லயோலா கல்லூரி, சென்னை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு:

கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக, கல்லூரி இறுதி ஆண்டு மாணவர்களுக்கு பருவத் தேர்வு நடத்தத் தேவையில்லை

சரி – 68% (26 வாக்குகள்)

தவறு – 32% (12 வாக்குகள்)