கொரோனா பிரச்சினையை சமாளிக்க மத்திய அரசு

பூக்கடை

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா பிரச்சினையை சமாளிக்க மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கும் பொருளாதார சலுகைகள்

போதுமானவை அல்ல‌ : 75% (18 வாக்குகள்)

போதுமானவை : 25% (6 வாக்குகள்)

 

கொரோனா ஊரடங்கை மே 4, 2020 முதல் தளர்த்துவதை நான்

கொரோனா ஊரடங்கு

கடந்த வாரக் கருத்துக் கணிப்பு முடிவு:

கொரோனா ஊரடங்கை மே 4, 2020 முதல் தளர்த்துவதை நான்

எதிர்க்கிறேன் : 67% (20 வாக்குகள்)

வரவேற்கிறேன் : 33% (10 வாக்குகள்)