கடல் திருமணம்! – ஜானகி எஸ்.ராஜ்

கடல் திருமணம்!

அக்பர் ஒருமுறை தன் மந்திரி பீர்பாலிடம் கோபம் கொண்டு பதவி நீக்கம் செய்து விட்டார். பீர்பால் யாரிடமும் எதுவும் கூறாமல் உடனே சென்று விட்டார்.

Continue reading “கடல் திருமணம்! – ஜானகி எஸ்.ராஜ்”

துளசி பூஜையின் பலன் – ஜானகி எஸ்.ராஜ்

ஒரு சமயம் நாரதர் தேவலோகத்துக்குச் சென்றிருந்த போது பாரிஜாத புஷ்பம் ஒன்றை இந்திரனிடமிருந்து பெற்றார். அதை கிருஷ்ணனுக்குக் கொடுக்கலாம் எனத் துவாரகைக்கு கொண்டு வந்தார்.

Continue reading “துளசி பூஜையின் பலன் – ஜானகி எஸ்.ராஜ்”

மந்திர வளையல் – ஜானகி எஸ்.ராஜ்

மந்திர வளையல்

ஐஸ்வர்யா!

ஒரு மாபெரும் நாட்டு மன்னனின் புதல்வி. நடைபயிலும் குழந்தையாய் இருக்கையில் தாயை இழந்தவள். எனவே, ஐஸ்வர்யாவை நல்ல முறையில் வளர்ப்பதற்காக மன்னர் மறுமணம் செய்து கொண்டார்.

Continue reading “மந்திர வளையல் – ஜானகி எஸ்.ராஜ்”

புத்தர் பெற்ற ஞானோதயம் – ஜானகி எஸ்.ராஜ்

கௌதம புத்தர்

கௌதம புத்தர்’ என்று பாடத்தில் படித்திருப்பீர்கள்!

Continue reading “புத்தர் பெற்ற ஞானோதயம் – ஜானகி எஸ்.ராஜ்”

மூங்கில் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்! – ஜானகி எஸ்.ராஜ்

மூங்கில் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

உயரமாக வளரக்கூடிய ஒரு புல் வகையைச் சேர்ந்த மூங்கில் ஆசிய நாடுகளின் உஷ்ணப் பகுதிகளில் வளர்கிறது. மூங்கிலின் தண்டு குழல் போன்றது. கிட்டத்தட்ட மரம் போல் காட்சியளிக்கும்.

மூங்கிலில் 500 வகைகள் உள்ளன. சாதாரணமாக மூங்கிலானது 36 மீட்டர் உயரத்திற்கு வளரும். அதன் பருமன் 0.3 மீட்டராக இருக்கும்.

Continue reading “மூங்கில் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்! – ஜானகி எஸ்.ராஜ்”